Business
Speed Dating...

 

czyli serie bezpośrednich, indywidualnych spotkań dostawców
z największymi odbiorcami w Polsce

Supplier-FPT-logo-2020.png
 

Forum PetroTrend to nie tylko spotkanie w znakomitym gronie przedstawicieli branży, prelekcje i dyskusje panelowe, ale również wyjątkowe miejsce bezpośrednich spotkań i kontaktów biznesowych. Wydarzeniu tradycyjnie już, towarzyszy Business Speed Dating.

To specjalna strefa indywidualnych, szybkich i rzeczowych spotkań, w której do dyspozycji dostawców produktów, urządzeń lub usług obecni są "kupcy" odpowiedzialni za zaopatrzenie, wyposażenie, inwestycje i modernizacje w największych koncernach i sieciach stacji paliw.


To jedyna w roku okazja, a przy tym - REALNA SZANSA NA KONTRAKT ROKU - do nawiązania bezpośrednich relacji i wymiany informacji na temat możliwości współpracy z osobami decyzyjnymi w kwestii zakupów i rozwoju u największych odbiorców w Polsce.  To również szansa na zdobycie nagrody w prestiżowym konkursie SUPPLIER OF THE YEAR

SUPFPT2020.png